0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 14 giờ trước

Người anh em của các mày đâu?
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Hôm qua

Gửi tôi của nhiều năm sau
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 2 ngày trước

Một trong những thứ thường làm chúng ta thất vọng
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 3 ngày trước

Thỉnh thoảng cũng gặp vài người như thế trên đời
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 3 ngày trước

Thanh xuân đã nợ bạn những gì?
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 4 ngày trước

Không ngu nhưng cực kỳ dễ dụ
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 ngày trước

Có những ngày mà bạn rảnh nhưng cả thế giới lại tỏ ra là họ rất bận
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 ngày trước

Cách tôi tiết kiệm tiền
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 6 ngày trước

Và ngày nào chúng ta cũng mong điều hoang đường ấy xảy ra
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Cùng ăn cùng béo
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Nên ai có ý định tiến tới thì tranh thủ ngày hôm nay đi thôi
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Trên đời có 2 loại người
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Có những đứa bạn lúc nào cũng mặt dày mà tự sướng được
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Thương nhau mà sống
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Có những ngày mà não chỉ để trồng cây
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Học với chả hành, thi với chả thố
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Thời gian xóa đi những ngây thơ
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Ngày nào cũng như ngày nào
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng Tuần trước

Ngu thể dục toàn phần là như thế nào
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 2 tuần trước

Luôn có những thứ khiến ngày cuối tuần của chúng ta không bao giờ trọn vẹn
#Choojin

12345Next
To Top