298 28
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Anh hiểu được không?

223 19
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

889 76
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Có ai sợ mất tôi không??...

455 104
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Đã bao giờ có cảm giác đó chưa?

517 29
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Anh thương ai rồi à

845 73
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

957 93
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Hắn là ai tag vào ngay (Y)

1,037 476
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Em cần anh !

109 15
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Bạn chung tinh hay lăng nhăng??

295 68
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Có phải bạn không =))))

410 62
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Đúng không?

317 37
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

4,890 1,261
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Em có thấy mệt không?

4,200 606
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Đã bao giờ chưa??

1,096 482
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Bạn muốn viết gì nào?

828 21
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Bao giờ anh mới chịu đồng ý đây ?

660 108
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Tag cô gái tóc ngắn vào đây để kiểm chứng nào =))

228 62
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Có tuổi của các bạn trong danh sách này không vậy??

605 50
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Thà cứ tự do làm những thứ mình thích ...

400 24
Nhật Ký Yêu Thương
Tổng hợp 1 tháng trước

Đêm đến, con người ta sống với đúng tâm trạng của mình nhất.
Phải không nào?

Prev12345Next
To Top