Nhật Kim Anh
Sao Việt 5 tháng trước
Có những thứ không thể nói ra !
Nhưng vẫn cứ phải cười cho qua ! - Nhật Kim Anh
32,007 464

Có những thứ không thể nói ra !
Nhưng vẫn cứ phải cười cho qua !
Nó khổ như trái cà bị thúi!
P/s: sáng ấm nha cả nhà mình

Sao Việt Hot 24h

To Top