Nhật Kim Anh
Sao Việt 5 tháng trước
Chắp tay khấn nguyện Ông trời 
Cầu cho Cha Mẹ muôn đời bình an 
Chẳng còn - Nhật Kim Anh
28,654 267

Chắp tay khấn nguyện Ông trời
Cầu cho Cha Mẹ muôn đời bình an
Chẳng còn lo lắng ưu phiền Chẳng còn đau khổ triền miên tháng ngày.
Cầu mong ông trời dang tay Chở che Cha Mẹ khỏi đắng cay đời người.
Cha Mẹ lấy lại nụ cười Cho Cha Mẹ mãi suốt đời bên con.

Sao Việt Hot 24h

To Top