14,489 457
My Tam
Sao Việt Hôm qua

Tuổi đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rối bời để tìm kiếm cho mình ấm áp mới...

17,350 463
My Tam
Sao Việt 4 ngày trước

Lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, giờ chỉ muốn tâm tư bình yên...

14,761 405
My Tam
Sao Việt 5 ngày trước

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ...
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen...
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm...
Nếu mình không thể quên thôi thì..đừng quên...

7,451 173
My Tam
Sao Việt 6 ngày trước

Đừng hỏi em vì sao...

To Top