208 3
Lynk Lee
Sao Việt 1 giờ trước

Ai gặp tình huống éo le này chưa

503 100
Lynk Lee
Sao Việt 2 giờ trước

Vui tí nhé

472 10
Lynk Lee
Sao Việt 16 giờ trước
3,360 597
Lynk Lee
Sao Việt 17 giờ trước

Đồng ý không

3,206 14
Lynk Lee
Sao Việt 18 giờ trước

Sử dụng cái đầu đi bọn mày

1,471 75
Lynk Lee
Sao Việt 18 giờ trước

Cạn lời

45 2
Lynk Lee
Sao Việt 19 giờ trước

Cười vỡ bụng

869 22
Lynk Lee
Sao Việt 19 giờ trước

Trong phim và thực tế

1,200 20
Lynk Lee
Sao Việt 19 giờ trước

Cứu em

4,956 40
Lynk Lee
Sao Việt 20 giờ trước

Sự khác biệt

5,507 883
Lynk Lee
Sao Việt 20 giờ trước

Cái thời ấy....

3,256 575
Lynk Lee
Sao Việt 21 giờ trước

Tag nó vào

8,470 1,344
Lynk Lee
Sao Việt 21 giờ trước

Ahuhu

1,536 56
Lynk Lee
Sao Việt 22 giờ trước

Chuẩn rồi

4,542 34
Lynk Lee
Sao Việt 22 giờ trước

Éo le

5,541 238
Lynk Lee
Sao Việt 23 giờ trước

Sợ vãi

272 7
Lynk Lee
Sao Việt Hôm qua

Linh và anh cả của Glee Việt Nam.
P/s: Mọi người đã xem tập 1 chưa???? Đã làm quen được hết các nhân vật chưa vậy????

356 31
Lynk Lee
Sao Việt Hôm qua

Gia cảnh thế này, chúng mày có dám đưa bạn bè về nhà chơi không?

3,668 383
Lynk Lee
Sao Việt Hôm qua

Con với chả cái...

316 193
Lynk Lee
Sao Việt Hôm qua

Ca này khó

12345Next
To Top