1,237 27
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Chỉ có gia đình là mãi mãi ❤️
st

772 58
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Phải rồi

1,208 51
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Buông bỏ là hạnh phúc

2,750 139
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Thứ gì là của mình sẽ chẳng là của mình

263 26
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Các chị em thấy đúng không?

123 29
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Chấm

117 49
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Hãy miêu tả xem

140 53
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Bạn muốn trở thành người thế nào?

701 141
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Tg cái đứa đấy vào đây

798 142
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Đã bao giờ bạn như vậy chưa?

482 110
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Bạn ở nhà hay đi chơi?

211 66
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Tag vào đây

686 81
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 2 tuần trước

Có ai cũng vậy không?

418 107
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Tag ngay người bạn muốn họ may mắn cả năm sau nào

596 178
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Bạn có dự định gì chưa?

30 4
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Bạn còn gì muốn làm không?

233 6
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Đúng không?

67 12
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Đúng chưa?

154 41
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Bạn thân à, tao xin lỗi =))

111 58
Lặng Nhìn Cuộc Sống
Phụ nữ 3 tuần trước

Miêu tả thử đi

12345Next
To Top