0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Ai đi chơi với 2 đứa mình hông???
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Mọi người đã biết p7 khi nào ra mắt chưa???
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Nô và chy xin chào cả nhà! Cả nhà chào lại đi!
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Đi học thích nhất là gì nhỉ mọi người?
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Nô và Chy xin chào mọi người.
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Có ai nhớ PC3 hơn là 2 đứa mình hông???
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 3 tháng trước

Ai ăn với hai đứa mình hông?
#teamgino
#teamchychy

0 0
Ginô Tống
Sao Việt 4 tháng trước

20/10 có ai muốn đi chơi với 2 tụi mình hông?
#teamgino
#teamchychy

To Top