0 0
Báo điện tử VTV
Tổng hợp 1 năm trước

Người dùng Việt đã có thể kiểm tra tình trạng tắc đường trên Google Maps, cập nhật ngay thôi các bạn ơiiii
#VTVNews #Tacduong #Giaothongcongcong

0 0
Báo điện tử VTV
Tổng hợp 1 năm trước

Hà Nội mất 40 tỷ đồng mỗi ngày vì...tắc đường
#VTVNews #TacDuong

To Top