0 0
Vũ Cát Tường
Sao Việt 4 ngày trước

30kg, 15 lần/hiệp, 3 hiệp ⚡️
#move21 #21dayschallenge #myday7

0 0
Vũ Cát Tường
Sao Việt 5 ngày trước

30 kg, 15 lần/ hiệp, 3 hiệp.
#move21 #myday6

0 0
Vũ Cát Tường
Sao Việt 6 ngày trước

#myday5 #21dayschallenge #MOVE21 ❤️

0 0
Vũ Cát Tường
Sao Việt Tuần trước

#myday4 #MOVE21 ❤️

0 0
Vũ Cát Tường
Sao Việt Tuần trước

#myday3 #MOVE21 ❤️

0 0
Vũ Cát Tường
Sao Việt Tuần trước

Hôm nay là ngày thứ 2!!!
#Move21 #myday2

To Top