0 0
Chi Pu
Sao Việt 5 tháng trước

Hôm nay stockholm mưa... nhưng ko cản bước được Ku & Chi ăn diện ra Flagship store của H&M để shoppinggggggg.
#HM #HMvietnam #HMtrip

0 0
Chi Pu
Sao Việt 5 tháng trước

Rực rỡ Thuỵ Điển ❣️
#HM #HMvietnam #HMtrip #sweden

0 0
Chi Pu
Sao Việt 5 tháng trước

Chuyến đi này make up tóc tai hoàn toàn tự xử. Được ko được kooooo?☺️☺️☺️
#sweden #HM #HMtrip

To Top