0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Thanh xuân đã nợ bạn những gì?
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Không ngu nhưng cực kỳ dễ dụ
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Có những ngày mà bạn rảnh nhưng cả thế giới lại tỏ ra là họ rất bận
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Cách tôi tiết kiệm tiền
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Và ngày nào chúng ta cũng mong điều hoang đường ấy xảy ra
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Cùng ăn cùng béo
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Nên ai có ý định tiến tới thì tranh thủ ngày hôm nay đi thôi
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Trên đời có 2 loại người
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Có những đứa bạn lúc nào cũng mặt dày mà tự sướng được
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Thương nhau mà sống
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Có những ngày mà não chỉ để trồng cây
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Học với chả hành, thi với chả thố
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Thời gian xóa đi những ngây thơ
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Ngày nào cũng như ngày nào
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Ngu thể dục toàn phần là như thế nào
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Luôn có những thứ khiến ngày cuối tuần của chúng ta không bao giờ trọn vẹn
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Đã biết mình vừa nghèo vừa béo mà các bạn lại hay rủ đi ăn đi chơi
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Thanh xuân của chúng ta
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Các kiểu người tốt
#Choojin

0 0
Vẽ bậy
Cộng đồng mạng 5 tháng trước

Cuộc đời đáng sợ nhường nào
#Choojin

Prev23456Next
To Top