0 0
Troll Bóng Đá
Bóng đá 2 tháng trước

Giữ bản sắc.
Ông thiết kế thật biết kiếm tiền.
#BayernMunich

0 0
Troll Bóng Đá
Bóng đá 4 tháng trước

Hung thần với hùm xám.
#Ronaldo #BayernMunich

0 0
Troll Bóng Đá
Bóng đá 4 tháng trước

Căng cho Bayern đây.
#BayernMunich #RealMadrid

0 0
Troll Bóng Đá
Bóng đá 5 tháng trước

Mô tả công việc: Cả mùa lau ghế, cuối mùa lau cúp.
#BayernMunich

To Top