22,527 170
Hariwon
Sao Việt 2 ngày trước

웃자.
그러다보면 웃을 일이 생기겠지.
Cười đi nào.

43,866 245
Hariwon
Sao Việt 2 ngày trước

Việt Nam chỗ nào cũng đẹp hết các bạn ơi ❤️
Photo : Bo Bo

47,340 236
Hariwon
Sao Việt 3 ngày trước

Phim "3 đứa đi Canada"
Sắp chiếu nhé!

21,613 356
Hariwon
Sao Việt 5 ngày trước

Các bạn ơi!!!
Trước và sau khác rất nhiều!
Đó là gì?
Vd: toilet
Cmt nào hay tui thương~!!!

12,360 85
Hariwon
Sao Việt 6 ngày trước

Với gia đình mới hihi
Đang quay sitcom!
Kakakakakaka!!!!
신난당!

7,885 127
Hariwon
Sao Việt 6 ngày trước

Các bạn thấy nó vui hay buồn?
Hãy cmt~!
Kết quả
Như
Sau
Người đang buồn sẽ thấy nó buồn.
Người đang vui sẽ thấy nó vui.
Cảm xúc của con người...
Nó có thể điều khiển dc suy nghĩ của con người.

To Top