BEATVN
Cộng đồng mạng 5 tháng trước
< Tìm khẩn cấp >

"Mình ở bên công an phường Văn Miếu muốn báo có - BEATVN
506 14

< Tìm khẩn cấp >
"Mình ở bên công an phường Văn Miếu muốn báo có cụ bà đi lạc từ đêm qua mà chưa có ai liên lạc tìm cụ. Beat đăng gấp giúp mình chứ cụ có vẻ yếu, bị lẫn nặng và không chịu ăn uống gì."
Ai có thông tin về người thân của cụ vui lòng liên lạc về số điện thoại đường dây nóng của công an phường Văn Miếu : 02437474166
Nguồn: Giấu tên mình
#Beatvn #Timkhancap

Cộng đồng mạng Hot 24h

To Top