BEATVN
Cộng đồng mạng 5 tháng trước
< Tâm sự đêm khuya > 
Những mối quan hệ, không ai nói chia tay.

Tôi - BEATVN
8,024 920

< Tâm sự đêm khuya >
Những mối quan hệ, không ai nói chia tay.
Tôi có một mối quan hệ như vậy, có thể là đang, hoặc đã từng. Là khi mọi thứ đã bắt đầu đi về một cái chấm hết, không ai nhắc gì nhau nữa. Những cuộc trò chuyện cứ vậy thưa dần ...
Một tin nhắn không trả lời, theo cùng là hai, ba tin nhắn. Những cuộc gọi nhỡ sẽ tăng theo cấp số nhân lúc ban đầu, rồi cũng sẽ giảm đi, hiếm hoi dần vào những ngày sau.
Via : Shin
#beatvn #tsdk

Cộng đồng mạng Hot 24h

To Top