Bảo Anh
Sao Việt 4 tháng trước
"Thật ra, điều đáng buồn nhất không phải là đã cố gắng nhưng vẫn không giỏi, - Bảo Anh
11,763 62

"Thật ra, điều đáng buồn nhất không phải là đã cố gắng nhưng vẫn không giỏi, mà là : những người vốn giỏi sẵn lại còn cố gắng hơn mình gấp trăm lần."
#SXACDD #Baoanh #lovefan

Sao Việt Hot 24h

To Top